Month: August 2023

Rest in peace baby

Rest in peace baby Masakit makita ang inang ito na umiiyak dahil bitbit niya ang anak na patay na! Sa mga nagtatanong po. Nalunod po...