Rest in peace baby

Rest in peace baby Masakit makita ang inang ito na umiiyak dahil bitbit niya ang anak na patay na! Sa mga nagtatanong po. Nalunod po...