Điều khoản chung

Chào mừng bạn đến với website ChuanSeoWeb.com. Website này và các dịch vụ trên website ChuanSeoWeb.com được sở hữu bởi ChuanSeoWeb.com. Việc bạn sử dụng website và các dịch vụ trên website của chúng tôi đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với những thỏa thuận sử dụng dịch vụ dưới đây. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản sử dụng, bạn vui lòng không sử dụng các dịch vụ của chúng tôi.

Trách nhiệm và dịch vụ của chúng tôi

Dich vụ của chúng tôi là các dịch vụ được chúng tôi ghi trên website (sau đây chúng tôi gọi tắt là dịch vụ):

Quyền sở hữu thông tin hợp pháp và phạm vi sử dụng

Tất cả các thông tin nội dung, hình ảnh trên website ChuanSeoWeb.com thuộc quyền sở hữu hợp pháp của ChuanSeoWeb.com. Chúng tôi có quyền thay đổi các thông tin trên website ChuanSeoWeb.com mà không cần thông báo tới tới Quý Khách sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Bất kỳ người dùng nào cũng có quyền được sử dụng thông tin nội dung trên website của chúng tôi không với mục đích thương mại hóa. Khi sử dụng bất cứ thông tin nào lấy từ website ChuanSeoWeb.com của chúng tôi bạn cần ghi nguồn trích dẫn và để link đường dẫn đến thông tin bạn lấy.

Nghĩa vụ và trách nhiệm của bạn

Bạn cần đồng ý với các thỏa thuận khi dùng dịch vụ của chúng tôi. Cam kết cung cấp thông tin chính xác khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi và chịu trách nhiệm về những thông tin bạn cung cấp.

Bạn chịu trách nhiệm để bảo vệ khi bạn đăng nhập, và chịu trách nhiệm về việc đăng nhập dưới tên tài khoản và mật khẩu của bạn

Độ tuổi sử dụng dịch vụ

Tất cả mọi người đều có thể truy cập vào ChuanSeoWeb.com. Nhưng để sử dụng dịch vụ của chúng tôi thì bạn ít nhất 18 tuổi và có đủ khả năng chịu trách nhiệm về các hành vi của bạn.

Các điều cấm khi sử dụng dịch vụ

Bạn đồng ý về việc không được vi phạm các điều cấm sau:

Thông báo khi vi phạm

Nếu bạn thấy có thông tin hay hình ảnh nào trên website của chúng tôi vi phạm nhãn hiệu hàng hóa và bạn đang sở hữu. Thì bạn vui lòng thông báo cho chúng tôi biết để cùng xử lý.

Điều luật được áp dụng

Bạn đồng ý là các hoạt động thương mại hoặc phi thương mại trên website phải được tuân thủ theo quy định của pháp luậy nhà nước Việt Nam. Khi có điều luật mới được ban hành hoặc sửa đổi thì sẽ được áp dụng lên các dịch vụ của chúng tôi với tất cả các thành viên.

Thông tin liên hệ

favico-1

ChuanSeoWeb.com

Minh Phượng , Nham BIền, Yên Dũng, Bắc Giang
Thời gian hoạt động:
T.2 – T.7: 07:30 am – 5:30 pm